107/109 Rama II, Soi 68,BKK. 02 451 4951 -2 goodrise.service@gmail.com

VIP

Home VIP

ผลิตภัณฑ์และความเชื่อมั่น / มาตราฐานอุปกรณ์น้ำยา

เรายังคงเดินหน้าพัฒนา เรายังคงมีการพัฒนาและยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป ปัจจุบัน Goodrise เลือกใช้น้ำยาเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทันสมัยพร้อมรูปลักษณ์ที่เหมาะสมกับสถานที่ใช้งานเพื่อให้การบริการทำความสะอาด สะดวก รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

ความรับผิดชอบที่เรามี

เรายึดหลักการทำงานเสมือนหนึ่งพี่น้องกัน ใช้แรงงานตามกฎหมายแรงงาน มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนทำงานวันล่ะ 8 ชม. ไม่มีการทำงานเกินและปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวตามหลักสิทธิมนุษยชน ผลิตภัณฑ์ ที่เรารับผิดชอบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ได้รับการรองรับจากหน่วยงานสากล ที่สำคัญเรายังมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประมูลงานด้วยความเป็นธรรม ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า งานที่จะได้จากเราเป็นงานที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน

บริษัท กู๊ดไรส์ เซอร์วิส จำกัด

107/109 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 68 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

goodrise.service@gmail.com

02 451 4951 -2

Quick Menu

Since 2003 © Good Rise Service. Designed by SP