107/109 Rama II, Soi 68,BKK. 02 451 4951 -2 goodrise.service@gmail.com

Opportunity

Home Opportunity
บริษัท กู๊ดไรส์ เซอร์วิส จำกัด

ทำความสะอาดให้เป็นอาชีพที่ภาคภูมิใจ

สร้างงานอย่างมืออาชีพ การันตีความเป็นมืออาชีพ จากประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 20 ปี พร้อมด้วยทีมงานมากประสบการณ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ , ธุรกิจก่อสร้าง , งานบริหารอาคารชุด Goodrise Service ควบคุมการให้บริการตั้งแต่เริ่มขั้นตอนแรก รับสมัคร คัดเลือก ฝึกอบรม เตรียมความพร้อม ตลอดจนถึงการคัดเลือกพนักงานปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทำงานพร้อมทั้งปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความรักในการให้บริการ อันเป็นพื้นฐานของงานบริการ พร้อมทั้งอบรมเทคนิคการทำงานเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้วิธีใหม่ ๆ ในการพัฒนางานให้ดีขึ้น

ทีมงานฝ่ายปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาเรื่องความสะอาดหน้าหน่วยงาน งานของลูกค้าคืองานของเรา
ลดปัญหาเรื่องบุคลากร
ดูแลและตรวจสอบคุณภาพหน้าหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ดูแลพื้นผิว วัสดุ ต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนอยู่อาศัยในระยะยาว
มีแผนการทานชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการดูแลอาคาร
อบรมพนักงานให้ทำตามนโยบายของผู้ว่าจ้างและสถานที่

รายละเอียดการให้บริการรักษาความสะอาดของเรา

งานบริการประจำวัน เป็นการทำความสะอาดทั่วไป, ปัดกวาด ,เช็ดถู ,ดูดฝุ่น เก็บขยะและดูแลความสะอาดให้เรียบร้อยเสมอ

งานบริการประจำสัปดาห์ เป็นการทำความสะอาดในส่วนที่ในแต่ละวันไม่สามารถทำได้ เช่น ล้างถังขยะ ,ปัดหยากไย่ , เช็ดหลังตู้ , ล้างห้องน้ำ , เช็ดคราบกระจกห้องสตรีม , ห้องออนเซ็น เป็นต้น

งานบริการประจำเดือน เช่น ลงน้ำยารักษาพื้น , ขจัดคราบรอยเปื้อนบนพรม การบริการประจำ 6 เดือน หรือ 12 เดือน/ครั้ง เป็นการทำความสะอาดตามระยะเวลา เช่น การล้างพื้น - เคลือบเงา การซักพรมด้วยระบบ EXTRACTION , การล้างลานจอดและเช็ดกระจกสูงโดยบริการ ตามข้อตกลงในสัญญาว่าจ้าง

พื้นฐานการทำงาน และการใช้น้ำยาอุปกรณ์
• มารยาทดีและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
Service
บริษัท กู๊ดไรส์ เซอร์วิส จำกัด

107/109 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 68 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

goodrise.service@gmail.com

02 451 4951 -2

Quick Menu

Since 2003 © Good Rise Service. Designed by SP