107/109 Rama II, Soi 68,BKK. 02 451 4951 -2 goodrise.service@gmail.com
Profile

GOOD RISE SERVICE CO.,LTD.

“Goodrise Services” Goodrise มาจากคำว่า Good และคำว่า Rise Good ที่แปลว่าดี และคำว่า Rise ที่หมายถึงคำว่าขึ้น รวมกันทั้งทั้ง 2 คำ ถึงแปลว่า ดีขึ้น เราอยากให้บริษัทของเรา การทำงานของเรา และพนักงานของเรา ดีขึ้น พัฒนาขึ้น ในการทำงานของทุก ๆ วันของเรา พัฒนา เพื่อก้าวเป็นที่หนึ่ง เพราะเราเริ่มจากพนักงานไม่กี่คน แล้วพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนเติบโตเป็นบริษัทในทุก ๆ วันนี้ ที่มีพนักงานมากกว่า 500 คน

แนวทางของเรา คือ ต้องการทีจะเป็นบริษัท ที่ทำความสะอาดอย่างถูกต้อง ถูกวิธี เพื่อรักษาอาคาร สถานที่ต่าง ๆ ให้สวยงาม ด้วยบริการที่ครอบคลุม ในเรื่องความสะอาด ทุก ๆ ด้าน โดยดำนึงถึงคุณภาพ ภายใต้ราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ

“ความสะอาด คือ ส่วนหนึ่งของความสำเร็จ”

นโยบายบริษัท

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากร สู่การทำงานตามมาตรฐานสากล
จัดอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้ใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้สู่การบริการที่ดียิ่งขึ้น
ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานที่มีความสามารถได้มีโอกาศเติบโตในหน้าที่การงาน
ปลูกฝังจิตสำนึกด้านงานบริการให้มีความมุ่งมั่น รักในงาน และทำงานอย่างมืออาชีพ
ความสามัคคี และมีน้ำใจ
มีหัวใจในการบริการ
เน้นให้ทุกคน ต้องทำงานเป็น
ทำงานตามแผน ประจำวัน / ประจำสัปดาห์
สอบถามข้อมูลเพิ่ม

goodrise.service@gmail.com

บริการของเรา
Good Rise Service Team

Professional Staffs Ready to Help Your Business

งานภายในอาคาร

กู๊ดไรส์ เซอร์วิส

งานภายนอกอาคาร

กู๊ดไรส์ เซอร์วิส

งานบนพื้นที่สูง

กู๊ดไรส์ เซอร์วิส

GOOD RISE SERVICE CO.,LTD.

ผู้เชี่ยวชาญบริการทำความสะอาดแบบครบวงจร บริการทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาด
บริการ ทำความสะอาดทั่วไป
บริการงาน เช็คกระจกโรยตัวที่สูง
บริการ งานขัดลอกหน้าหินอ่อน หินแกรนิต
บริการทำความสะอาดพรม ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์
Good Rise Service Team

Leading projects trust our services

บริษัท กู๊ดไรส์ เซอร์วิส จำกัด

107/109 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 68 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

goodrise.service@gmail.com

02 451 4951 -2

Quick Menu

2024 © Good Rise Service. Designed by SP